Documenten: certificaten en faq

Ontvang de nieuwsbrief

In het spoor van de Europese klimaatdoelstellingen

LDCwood is CO2-neutraal

In het kader van de Overeenkomst van Parijs hebben 195 partijen zich ertoe verbonden de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en zich te blijven inspannen om de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Om deze doelstelling te bereiken, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk afnemen en moet tegen de tweede helft van deze eeuw een evenwicht tussen antropogene uitstoot en verwijderingen (d.w.z. koolstofneutraliteit) worden bereikt.

De doorlichting van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic en certificatie-instelling Vinçotte bracht onze volledige eigen CO₂-emissies in kaart (scope 1+2), alsook een belangrijk deel van de relevante scope 3 emissies, namelijk woon-werkverkeer, dienstreizen, afvalverwerking, papieraankoop en indirecte emissies gerelateerd aan scope 1+2 categorieën.

De inspanningen van de laatste jaren om onze ecologische impact te verkleinen, leidt in 2021 tot het certificaat van CO-neutraal bedrijf.

De onvermijdelijke restuitstoot compenseren we met de ondersteuning van twee gecertificeerde klimaatprojecten van CO2logic:

International ThermoWood Association

LDCwood is lid van de International ThermoWood Association. Dit wil zeggen dat wij het ThermoWood® handelsmerk, en de achterliggende methode die ontwikkeld werd in Finland, als zijnde mogen uitdragen. Het thermisch behandelde hout dat door LDCwood geproduceerd wordt mag dus ook effectief de naam ThermoWood® dragen.

De International ThermoWood Association werd opgericht in 2000, en heeft als doel het gebruik van ThermoWood® te bevorderen. De leden werken dus samen met de vereniging om zowel kwaliteit te garanderen, als verder onderzoek te doen naar het gebruik van thermisch behandeld hout. LDCwood draagt dit kwaliteitslabel en waarborgt de beste kwaliteit voor de verschillende ThermoWood® producten.

Download het certificaat

Technische certificaten

In samenwerking met wood.be en Professor Christian Brischke van de Georg-August-Universität in Göttingen, Duitsland worden momenteel specifieke testen uitgevoerd om bijkomende technische certificaten te bekomen. Deze testen controleren de hardheid, wateropname, stabiliteit, dichtheid en meer, en zijn een extra kwaliteitslabel voor ons ThermoWood® .

Thermo Ayous – Duurzaamheidsklasse I

ISO 14001, de internationale norm voor milieumanagement

LDCwood voldoet aan ISO 14001. We besteden structureel aandacht aan milieuprestaties binnen de werking. Zo gaan we doordachter om met afvalstromen en zetten we middelen efficiënter in.

 

Download het ISO-certificaat

 

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

LDCwood is FSC®- en PEFC®-gecertificeerd

LDCwood ondersteunt partners die op een maatschappelijk verantwoorde manier hun bossen beheren. Het duurzaam bosbeheer gaat verder dan selectieve houtkap en de vervanging van iedere gekapte boom. Ook ecologische, sociale en economische aspecten moeten nageleefd worden. Denk aan waterhuishouding, goede arbeidsomstandigheden en een rentabiliteit op een eerlijke wijze ten voordele aan de betrokkenen.

Door te kiezen voor houtproducten met een FSC of PEFC claim, helpt u mee aan het verantwoorde beheer van de bossen wereldwijd.

Download het FSC®-certificaat
Download het PEFC®-certificaat

LDCwood is OLB-gecertificeerd

De afgelopen 20 jaar is illegaal gekocht hout een groot probleem geweest met betrekking tot het beleid voor de levering en verwerking van hout.

Als gevolg hiervan hebben regerings- en intergouvernementele organisaties sinds 2000 besloten de situatie als een reële bedreiging te beschouwen en strikte maatregelen te nemen om een ​​oplossing te vinden voor onaanvaardbare praktijken.

Het OLB-systeem (Origine et Légalité des Bois in het Frans, wat kan worden vertaald als houtafkomst en legaliteit) werd in 2004 ontwikkeld door EuroCertiFor om te voldoen aan de vraag van onze klanten naar een officieel certificaat van derden met betrekking tot de wettigheid van hun houtproducten.

De certificering van houtverwerkende en handelsbedrijven is gebaseerd op de naleving van de Chain of Custody-norm. Dit document beschrijft de vereisten waaraan moet worden voldaan om het recht te hebben OLB-gecertificeerd hout te verkopen en het OLB-handelsmerk op producten van bedrijven te gebruiken.

OLB is een internationaal systeem gebaseerd op:

 • Een strikte en echte wettigheid
 • Traceerbaarheidseisen aangepast aan bosbedrijven
 • Een eenvoudige, maar efficiënte opvolging van houtproducten (chain of custody)

Download het OLB-certificaat

Veelgestelde vragen

 1/Wat is ThermoWood®? Kan je meer informatie geven over het proces?

ThermoWood® is het resultaat van het thermisch modificeren van hout naar een hogere duurzaamheidsklasse. Thermisch modificeren is een gecontroleerd pyrolyseproces waarbij het hout wordt verhit (>215°C) in een zuurstofarme omgeving om de duurzaamheidsklasse van het hout te vergroten. Negatieve kenmerken van hout zoals schimmelgroei, vochtproblemen, aantasting door insecten, uitzetten en krimpen, etc. worden tot een minimum herleid of zelfs volledig weggewerkt dankzij dit proces.

2/ Waar is het bedrijf gevestigd?

LDCwood heeft een eigen productievestiging in Oostende, België.

3/ Op welke houtsoorten is het ThermoWood® proces van toepassing?

In principe kan de methode op iedere houtsoort toegepast worden. LDCwood spitst zich in eerste instantie enkel toe op de productie van ayous, fraké – houtsoorten uit Kameroen, West-Afrika -, es en vurenhout.

4/ Beschikken jullie over een productcertificatie?

Momenteel niet. Inmiddels is de procedure opgestart in samenwerking met WOOD.be teneinde een productcertificaat te bekomen. Daarom worden er op dit moment testen uitgevoerd in de universiteit van Göttingen.

5/ Wat is de meerwaarde van de International ThermoWood Association?

De International ThermoWood Association heeft als doel het gebruik van ThermoWood® te bevorderen. Samen met de leden tracht de vereniging zowel de kwaliteit te garanderen, als verder onderzoek te doen naar het gebruik van thermisch behandeld hout. Deze leden ondergaan een jaarlijkse controle waarbij toegezien wordt op de kwaliteit en de correcte naleving van het proces. Op deze manier wordt de kwaliteit van ThermoWood® gegarandeerd. Alle producten verkocht onder het ThermoWood® handelsmerk beschikken dankzij de International ThermoWood Association over een technische en ecologische kwaliteitsgarantie.

6/ Is onderhoud van ThermoWood® producten noodzakelijk? Zo ja, hoe vaak? En wat zijn de verschillen in onderhoud vergeleken met standaard hout?

Ieder product dat toegepast wordt in een buitenomgeving heeft onderhoud nodig. En hoewel sommige producten gewoonweg niet onderhouden kunnen worden, kan hout er dankzij eenvoudig onderhoud zelfs na jaren nog hetzelfde uitzien.

ThermoWood® werd al eens thermisch behandeld, en kan daarom al op meer voordelen rekenen dan normaal of onbehandeld hout. Zo ondervind je bij ThermoWood® minder snel problemen met insecten (gaten), schimmelgroei, verval, uitzetten,… Onderhoud van ThermoWood® is dus aan te raden, maar is op minder frequente regelmaat vereist dan bij onbehandeld hout.

De regelmaat waarmee onderhoud nodig is, is afhankelijk van de blootstelling aan UV stralen, de algemene weersomstandigheden of de kleur van het hout (meer pigment betekent minder onderhoud). Op eenvoudig verzoek kunnen we uw ThermoWood® kleurloos of zwart beitsen.

7/ Wat als het onderhoud of de oppervlaktebehandeling niet gedaan wordt?

Indien ThermoWood® niet onderhouden wordt, kan het hout aan de oppervlakte scheuren of kan de kleur vergrijzen door de blootstelling aan UV stralen. Doch heeft het gebrek aan onderhoud geen effect op de positieve kenmerken die het gevolg zijn van de ThermoWood® behandeling.

8/ In welke zones kunnen ThermoWood® producten toegepast worden?

Afhankelijk van de houtsoort kunnen we zowel voor binnen als buiten, dus in droge en vochtige omgevingen, tal van oplossingen bieden. Denk aan gevelbekleding, terras, tuinmeubelen, zitbanken, ballustrades, ramen en deuren, parket, muur- of dakbekleding,…

9/ Hoe moet ik mijn ThermoWood® product onderhouden?

Alvorens je start met enige bewerking raden we aan al het vuil te verwijderen. Nadien kan je eenvoudig lak/olie aanbrengen met het gebruik van een kwast of roller. Voor alle informatie omtrent onderhoud en de kost ervan, verzoeken wij u contact op te nemen met onze vertegenwoordiger.

10/ Exporteren jullie ook naar andere landen?

ThermoWood® kon tot op heden enkel geïmporteerd worden uit andere landen. LDCwood is de eerste Belgische producent van ThermoWood®, wij zullen dan ook de Europese markt bedienen.

11/ Waarom de voorkeur geven aan ThermoWood®?

 1. Technische specificaties:
  • Kans op buigen en uitzetten is geminimaliseerd
  • Geen verval of aantasting
  • Verhoogde duurzaamheid
  • Thermische isolatie is aanzienlijk verhoogd
  • Homogene kleur
  • Sterk en duurzaam in alle weersomstandigheden
  • Eenvoudig te behandelen
 2. Overige specificaties:
  • Uitzicht en vormgeving van hout
  • Geproduceerd uit legaal beheerde bossen (European Timber Regulation)
  • Productieproces zonder gebruik van chemicaliën
  • 100% natuurlijk
  • Economisch
  • Gezond

12/ Bevatten jullie producten chemicaliën?

Onze ThermoWood® producten zijn 100% natuurlijk en bevatten geen chemicaliën. Tijdens de thermische behandeling wordt enkel gebruikt gemaakt van hitte, stoom en water.

13/ Kan onze ThermoWood® toepassing ook geïnstalleerd worden door LDCwood?

Neen.

14/ Kan het ThermoWood® in alle afmetingen besteld worden, of leveren jullie enkel standaard maten?

ThermoWood® kan op uw verzoek verwerkt worden naar een door u gekozen profiel.

15/ Kan de thermische behandeling ook toegepast worden op andere houtsoorten?

Ja, dat kan. Wij focussen ons in eerste instantie op het thermisch modificeren van ayous, fraké, es en vurenhout. In een latere fase kan het zijn dat andere houtsoorten toegevoegd worden aan ons assortiment.

16/ Beschikken jullie over een eigen stock?

Ja. Net daarom kunnen wij ook snel inspelen op de vraag van de klant, en zo de levertermijn verkorten.

17/ Over hoeveel ovens beschikken jullie? En wat is hun capaciteit?

Wij beschikken over twee ovens van elk 40m2.

18/ Wat is de maximum dikte van ThermoWood®?

80mm.