screenreader.back to home

DUURZAAM ONDERNEMEN

ThermoWood® van LDCwood wordt gemaakt van snelgroeiende boomsoorten uit duurzaam beheerde bossen.
Het 100% natuurlijk productieproces, zonder gebruik van chemicaliën, verbetert de kwaliteit van het hout tot het dezelfde duurzame eigenschappen verkrijgt als hardhout.
Als bedrijf gaat LDCwood nog een stap verder in het duurzame verhaal. Niet alleen is LDCwood sinds 2021 CO2-neutraal, de LDC-klimaatstrategie zal in de komende jaren resulteren in een positieve impact op de ecologische voetafdruk.

DUURZAME GRONDSTOFFEN

Al het hout dat LDCwood gebruikt voor de verduurzaming is 100% afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

LDCwood ondersteunt op die manier partners die op een maatschappelijk verantwoorde manier hun bossen beheren. Het duurzaam bosbeheer gaat verder dan selectieve houtkap en de vervanging van iedere gekapte boom. Ook ecologische, sociale en economische aspecten moeten nageleefd worden. Denk aan waterhuishouding, goede arbeidsomstandigheden en een rentabiliteit op een eerlijke wijze ten voordele aan de betrokkenen.

Door te kiezen voor houtproducten met een FSC®, PEFC of OLB claim, helpt u mee aan het verantwoorde beheer van de bossen wereldwijd.

NATUURLIJK PRODUCTIEPROCES

ThermoWood® van LDCwood is het resultaat van een hout-verduurzamingstechniek die alleen gebruikmaakt van water, stoom en warmte.

Het 100% natuurlijke proces is gebaseerd op het Finse model waar warmte, water en stoom centraal staan. Zonder toevoeging van chemicaliën zorgen de thermische modificaties ervoor dat de duurzaamheid van het hout vergroot en de kwaliteit ervan verbetert.

De 7500 L water dat nodig is per productierun, is afkomstig van 6 Tubao buffertanks. Zij vangen op onze site het hemelwater op van de daken en kunnen tot 900 000 L water bufferen.

ISO 14001 CERTIFIED

LDCwood voldoet aan ISO 14001. We besteden structureel aandacht aan milieuprestaties binnen de werking. Zo gaan we doordachter om met afvalstromen en zetten we middelen efficiënter in.

CO2 NEUTRAAL

In het kader van de Overeenkomst van Parijs hebben 195 partijen zich ertoe verbonden de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en zich te blijven inspannen om de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Om deze doelstelling te bereiken, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk afnemen en moet tegen de tweede helft van deze eeuw een evenwicht tussen antropogene uitstoot en verwijderingen (d.w.z. koolstofneutraliteit) worden bereikt.

De doorlichting van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic en certificatie-instelling Vinçotte bracht onze volledige eigen CO₂-emissies in kaart (scope 1+2), alsook een belangrijk deel van de relevante scope 3 emissies, namelijk woon-werkverkeer, dienstreizen, afvalverwerking, papieraankoop en indirecte emissies gerelateerd aan scope 1+2 categorieën.

De onvermijdelijke restuitstoot compenseren we met de ondersteuning van twee gecertificeerde klimaatprojecten van CO2logic:

DE INSPANNINGEN VAN DE LAATSTE JAREN OM ONZE ECOLOGISCHE IMPACT TE VERKLEINEN, LEIDT IN 2021 TOT HET CERTIFICAAT VAN CO₂-NEUTRAAL BEDRIJF.

THE BEST IS YET TO COME

Geen duurzame visie zonder een duidelijke strategie. De komende jaren blijven we ons engageren om onze producten nog duurzamer en nog milieuvriendelijker te maken.

Gevelbekleding

Een ThermoWood® gevel als duurzame blikvanger.

Meer info
Gevelbekleding

Terrasplanken

Uw terras in harmonie met de tuin dankzij ThermoWood®

Meer info
Terrasplanken

Brut hout

Kies uit een groot assortiment ThermoWood® dat nog niet geschaafd is.

Meer info
Brut hout

Brandvertragend

Met een brandvertragende behandeling van ThermoWood® voldoe je aan de gewenste brandreactieklasse van uw project.

Meer info
Brandvertragend

Maatwerk

Wenst u een uniek houtprofiel voor uw project? We bieden een oplossing voor elke vraag.

Meer info
Maatwerk