Waar ons hout vandaan komt

wereldNL
1
2
3
4
5
6
Africa

Kameroen

Decolvenaere is OLB-gecertificeerd, een garantie voor de complete traceerbaarheid van de herkomst van hout, voor duurzaam bosbeheer en voor een 100% legale en gecontroleerde herkomst van het hout zoals ayous en fraké uit eigen Kameroense concessies.
De hoogste eis is traceerbaarheid. Elke boom moet over een eigen ID beschikken waarop de hoogte en breedte van de boom in kwestie is aangegeven. Bovendien hoort iedere boom ook over gps-coördinaten te beschikken die op een kaart worden aangegeven. Dit alles resulteert in een onfeilbare traceerbaarheid van elke gekapte boom.

OLB

OLB is een erkend Europees systeem om te

controleren of hout legaal is gewonnen.

1
2
3
4
5
6
Africa

Ontginning Kameroens hout

Jaarlijks wordt aan de OLB-raad voorgelegd welke bomen
gekapt zullen worden. Na goedkeuring moeten de
volgende stappen zorgvuldig worden uitgevoerd:

1
2
3
4
5
6
Road icon

Bij de aanleg van wegen wordt rekening gehouden met de topografie, de waterwegen en de fauna en flora.

De boomtoppen blijven elkaar raken, zodat apen zich probleemloos
door het bladerdek kunnen voortbewegen om de weg over te steken.

1-06

De bomen worden gekapt. Elke stam krijgt een ID-label. Er blijft een stronk van 150 cm over, waaraan hetzelfde label wordt bevestigd.

Alle stronken zijn traceerbaar. Ze worden gecatalogeerd en gearchiveerd voor latere verificatie.

1-07

De boomstammen worden verzameld op open vlaktes.

1-04

De boomstammen gaan naar één van de drie zagerijen, waar ze overlangs worden gehalveerd en waar ze vier maanden rusten voor ze kwartiers worden verzaagd.

Lengtes tot 6,20 meter zijn de doelstelling en zijn precies wat Decolvenaere zo uniek maakt.

1-08

Het gezaagde hout wordt gecontroleerd en ingedeeld in kwaliteitsklassen.

Enkel hout uit de hoogste kwaliteitsklasse gaat voor thermische behandeling naar België.

1-09

Het herbebossingsprogramma herstelt de open ruimtes.

De jungle neemt de wegen en open plekken over.

Toegewijd team

De drie zagerijen liggen dicht bij de landelijke gemeenschappen. Om tegemoet te komen aan een goede bereikbaarheid, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn voorziet Decolvenaere huisvesting inclusief meubilair, scholen, ziekenhuizen, voedsel en sportfaciliteiten voor de meer dan achthonderd werknemers en hun gezinnen.
Alles samen huisvest Decolvenaere zo meer dan vierduizend personen.

1
2
3
4
5
Africa

Scandinavië

Het behoud van onze planeet begint met het behoud van onze
bossen. Bossen spelen een cruciale rol in het milieu, in het leven
van de mensen en in de wereldeconomie. Bosbehoud op onze
planeet is essentieel voor de wereldwijde inspanningen om
armoede te bestrijden, waterschaarste en biodiversiteitsverlies
aan te pakken en de klimaatverandering te beperken. Om die
reden beschikken onze partners in vuren- en grenenhout allen
over een FSC®- of PEFC-label.

FSC (2)
PEFC (2)

1
2
3
4
5
Africa

Ontginning Scandinavisch hout

1
2
3
4
5
1-02

Het doel is te optimaliseren wat het bos ons geeft, zodat het nog vele generaties meegaat. Daarom bepaalt de zagerij al vroeg welke bomen houtproducten zullen worden en welke mogen blijven staan om de biodiversiteit te bevorderen en om voor voedsel voor de wilde dieren te zorgen.

1-01

Wanneer de boomstammen bij de zagerij aankomen, worden ze gemeten, gesorteerd en samengevoegd met vergelijkbare exemplaren. Vervolgens worden ze doordacht gezaagd, om de hoeveelheid bruikbaar hout te optimaliseren.

1-04

De stammen worden in planken gezaagd en daarna gedroogd tot het gewenste vochtgehalte.

1-05

Materiaal dat niet in aanmerking komt als houtproduct gaat naar pulpfabrieken of wordt gebruikt als biobrandstof, een milieuvriendelijk alternatief voor olie en bruinkool. Spaanders van de schaverijen worden verwerkt tot strooisel voor dieren.

1-03

Door maximaal gebruik te maken van het bos, krijgt de boseigenaar de best mogelijke vergoeding, terwijl de zagerij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de hele boscyclus, van jong boompje tot plank.