screenreader.back to home

17 / 03 / 2021

LDCwood is CO2-neutraal

< Terug naar overzicht

In het spoor van de Europese klimaatdoelstellingen neemt LDCwood haar verantwoordelijkheid om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.

In het kader van de Overeenkomst van Parijs hebben 195 partijen zich ertoe verbonden de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en zich te blijven inspannen om de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Om deze doelstelling te bereiken, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk afnemen en moet tegen de tweede helft van deze eeuw een evenwicht tussen antropogene uitstoot en verwijderingen (d.w.z. koolstofneutraliteit) worden bereikt.

De ecologische impact verkleinen

De doorlichting van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic en certificatie-instelling Vinçotte bracht onze volledige eigen CO₂-emissies in kaart (scope 1+2), alsook een belangrijk deel van de relevante scope 3 emissies, namelijk woon-werkverkeer, dienstreizen, afvalverwerking, papieraankoop en indirecte emissies gerelateerd aan scope 1+2 categorieën.

De inspanningen van de laatste jaren om onze ecologische impact te verkleinen, leidt in 2021 tot het certificaat van CO-neutraal bedrijf.

De onvermijdelijke restuitstoot compenseren we met de ondersteuning van twee gecertificeerde klimaatprojecten van CO2logic: