Oplossing > Brandvertragende behandeling

De eisen inzake brandreactieklasse

Om brandvoorplanting via de gevel te beperken of te vertragen, legt het Koninklijk Besluit Basinormen enkele eisen op met betrekking tot de brandreactie van gevelbekleding in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden of end-use conditions (m.a.w. zoals ze geplaatst zijn op de werf). Dit houdt in dat men bij de beoordeling van de brandreactie van de gevelbekleding rekening moet houden met de eventuele invloed van de onderliggende materiaallagen en de bevestigingswijze.

Solutions Four

Overzicht van de in de herziening vermelde brandreactie-eisen van de gevelbekledingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden.*

 

 

GebouwtypeHoge gebouwenMiddelhoge gebouwenLage gebouwen Niet-zelfredzaam(2)Lage gebouwen Niet-zelfredzaam (type 2&3)
Gevelbekleding (¹)A2-s3,d0 (²)B-s3,d1C-s3,d1 (²)D-s3,d1

 

(¹) De deuren, gevelversieringen, voegen en technische uitrustingen in de gevel (bv. uithangborden, verlichtingstoestellen, verluchtingsroosters, afvoergoten, plantenbakken en muurdoorvoeren van verwarmingsinstallaties) zijn niet onderworpen aan de vermelde eisen, voor zover hun totale zichtbare oppervlakte kleiner is dan 5% van de zichtbare oppervlakte van de desbetreffende gevel.

(²) Strenger dan de vroegere eis.

Hoge gebouwen
> 25m

 

In de nieuwe regelgeving zijn vooral de eisen voor hoge gebouwen (h > 25 m) strenger geworden. Zo zal de gevelbekleding moeten beantwoorden aan de brandreactieklasse A2-s3,d0 volgens de norm NBN EN 13501-1 (6) of door middel van een LARGE-SCALE TEST (bijvoorbeeld SP FIRE 105).

Middelhoge geb.
10 m - 25 m

 

Voor middelhoge gebouwen (10 m ≤ h ≤ 25 m) blijft de eis onveranderd. In dat geval moet de gevelbekleding minstens voldoen aan de brandreactieklasse B-s3,d1.

Lage gebouwen
< 10 m

 

Bij lage gebouwen (h < 10 m) zijn de eisen afhankelijk van het gebruikerstype:

  • niet-zelfredzame gebruikers (type 1; bv. ziekenhuizen, gevangenissen en crèches): de eis voor de brandreactieklasse van de gevelbekleding wordt verstrengd naar C-s3,d1
  • slapende zelfredzame gebruikers (type 2; bv. hotels en appartementsgebouwen) en wakende gebruikers (type 3; bv. kantoorgebouwen winkels): de gevelbekleding moet tot de brandreactieklasse D-s3,d1 behoren.

Het is belangrijk om op te merken dat deze eisen van toepassingen zijn op de houten gevelbekleding in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden en niet op de bekleding op zich.

 

Mijn gevel moet voldoen aan brandreactieklasse D-s3,d1

 

Mijn gevel moet voldoen aan brandreactieklasse B-s3,d1 of C-s3,d1

{render:entity:16403:500}

Technische vragen?

Neem contact op met onze brandvertragende behandelingsadviseur.

Geoffrey Moerman

Geoffrey Moerman

+32 (0)471 98 22 79

Technical sales advisor Lemahieu Fire Protection® met Burnblock® Oostende