AG Campus

Brussel, België

Het project is een toonvoorbeeld van circulair ontwerpen en bouwen. Mede ook omdat hij is geconcipieerd met het oog op een mix van thuis en op kantoor werken, waardoor per definitie minder ruimte moet worden voorzien en dus een kleinschaliger ontwerp volstaat.

Architect: EVR Architecten

Houttype: LDCwood® ThermoWood®  grenen

Duurzaamheidsklasse: 1

Jaar: 2022

Met de realisatie van AG CAMPUS wenst AG INSURANCE zich te positioneren in een snel evoluerende markt. Het project dient het uitgangsbord te worden, de exponent van AG Insurance als innovatief en klantgericht bedrijf.

 

De nieuwe Campus wil open en communicatief zijn, wil uitnodigen tot ‘samenleven’ en ‘samenwerken’, in een open geest en open verstandhouding. De gelijkvloerse verdieping werd volledig opengewerkt. De bestaande uitbouw werd gesloopt en integraal herdacht in functie van flexibiliteit, daglicht, relatie met het bestaande binnengebied, zonnewinsten, ruimtelijkheid… Er werd een ruime patio geïntroduceerd tussen het bestaande kantoorvolume en de nieuwbouw. Deze ingreep voorziet niet alleen in ruime daglichttoetreding, maar maakt en laat bovendien ruimte. De patio organiseert een innige en wisselende relatie binnen-buiten, wordt een terras als verlengstuk van de cafetaria, brengt groen nabij de vergaderruimtes…

 

LDCwood® ThermoWood® grenen past perfect binnen deze circulaire visie en architecturaal versterkt de gevelbekleder het natuurlijke karakter van de patio en de groenzones.

 

Om te voldoen aan de vereiste brandreactieklasse, werd het ThermoWood® grenen brandvertragend behandeld met de 100% natuurlijke brandvertrager Burnblock®. De brandvertragende werking blijft behouden; er is met andere woorden geen nabehandeling nodig.